Externt marknadsstöd

Vi är din marknadsavdelning

Markplace fungerar som din externa marknadsavdelning, när du inte kan eller vill anställa.

Vi hjälper dig att planera och genomföra dina marknadsaktiviteter. Markplace producerar och projektleder kommunikationsinsatser inom visuell identitet, grafisk form och möteskommunikation och levererar allt från övergripande koncept och projektledning till färdiga budskaps- och identitetsbärare.

Så jobbar vi

  • Vi utgår alltid från våra kunders strategiska mål
  • Vi arbetar nära våra kunder och har god förståelse för våra kunders affärer
  • Vi definierar tydliga mål inför varje projekt, såväl vad gäller resultat som tider och kostnader
  • Vi förenar kreativitet med noggrannhet och ser till både helhet och detaljer