Externt marknadsstöd

Vi är din marknadsavdelning

Markplace fungerar som din externa marknadsavdelning, när du inte kan eller vill anställa.

Vi hjälper dig att planera och genomföra dina marknadsaktiviteter. Markplace producerar och projektleder kommunikationsinsatser inom visuell identitet, grafisk form och möteskommunikation och levererar allt från övergripande koncept och projektledning till färdiga budskaps- och identitetsbärare.

Så jobbar vi