Events

Från idé till framgångsrikt genomförande

Möten mellan människor är det som driver och utvecklar företagets affärer och interna verksamhet.

Markplace producerar och genomför såväl stora som mindre evenemang, konferenser, seminarier och andra möten – från idé till framgångsrikt genomförande.

Vi tar ansvar för att utveckla rätt inriktning/koncept för ett event och för alla detaljer som måste fungera om ett event ska bli riktigt lyckat.

Under åren har vi utvecklat och genomfört mängder av spännande events för kunder i många branscher.