Portfolio

Markplace levererar allt från övergripande koncept och projektledning till färdiga budskaps- och identitetsbärare.

Vi producerar och projektleder kommunikationsinsatser inom visuell identitet, grafisk form och möteskommunikation.

IVL Svenska Miljöinstitutet

Produktion av årsredovisning.

Sigtuna stadsängar

(På uppdrag av EToM)

Grafisk manual, logotyp och trycksaker Sigtuna stadsängar.

Film Sigtuna stadsängar.

Hippie Food

Grafisk identitet för Hippie Food.

Logotyp Hippie Food

Förpackningar Hippie Food

Mönster Hippie Food

Nybygget

För Nybygget producerar vi löpande marknadsföringsmaterial i form av trycksaker, annonser, exponeringsmaterial och evenemang.

Broschyr Nybygget

Attefallsdagen på Nybygget

Attefallsexpo på Nybygget

Silf

För Silf producerar vi deras årliga evenemang Supply Chain Outlook samt tar fram trycksaker och uppdaterar den grafiska identiteten.
sco2017-900

Logotyp SCO

Grafisk identitet Silf

Event Silf

Broschyrer Silf