Om Markplace

Vi är din marknadsavdelning

Markplace fungerar som din externa marknadsavdelning, när du inte kan eller vill anställa. Vi hjälper dig med såväl planering som genomförande av dina marknadsaktiviteter. Som externt marknadsstöd levererar vi allt från övergripande koncept och projektledning till färdiga budskaps- och identitetsbärare.

Vi producerar och projektleder kommunikationsinsatser inom visuell identitet, grafisk form och möteskommunikation. För varje uppdrag väljer vi de bäst lämpade medarbetarna och samordnar och kvalitetssäkrar kommunikationsinsatserna så de ligger i linje med våra kunders övergripande strategier och mål.

Markplace drivs av Mia-Maria Karlöf, som fungerar som kreatör och samordnare i samtliga projekt.

Sedan mitten av nittiotalet arbetar hon som kreatör och projektledare med inriktning på visuell kommunikation och event marketing.

Under perioden 1995-2011 verkade Mia-Maria i företaget Karlöf Kommunikation AB, som hon var med och startade och var partner i.

2011 grundade Mia-Maria företaget Karlöf Design & Event AB och är sedan 2016 verksam i bolaget Markplace AB.

Nu som då arbetar hon med att kombinera visuell identitet med produktion och projektledning av olika kommunikationsinsatser.

Bland uppdragsgivare under åren kan nämnas Posten, Vattenfall, Trygg Hansa, NTF, Sonat, Silf och många andra.