Markplace hjälper företag att förstärka sin identitet, förtydliga sitt budskap och förbättra sin kommunikation.

Externt marknadsstöd

Som externt marknadsstöd levererar vi allt från övergripande koncept och projektledning till färdiga budskaps- och identitetsbärare.

Möteskommunikation

Vi arbetar med möteskommunikation på strategisk och operativ nivå – från idé till framgångsrikt genomförande.

Visuell Identitet

Vi skapar grafiska profiler och andra profilbärare för små och medelstora företag.

Grafisk form

Markplace producerar trycksaker och digitala publikationer som följer företagets grafiska riktlinjer.

Kontakt